Řešení dělení velkoplošných materiálů

17.6.2021

Název projektu: Řešení dělení velkoplošných materiálů
Registrační číslo projektu: 20/004/19210/452/212/003714
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, fiche č. 7 Nezemědělské podnikání
Název žadatele: Lubomír Živnůstka
Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s.
Celkové výdaje projektu: 1 760 550 Kč
Celková výše dotace: 1 455 000 Kč
Datum předložení Žádosti o platbu: do 31. 05. 2022

Výsledkem projektu je pořízení automatické velkoplošné pily, která je určená pro přesné a čisté dělení plošných materiálů vyrobených na bázi dřeva, s výsuvným dorazem materiálu umístěném na pilovém vozíku, s pneumaticky ovládaným bočním dorazem, s manuálně nastavitelným předřezem, se zadním podavačem, s řízením stroje CAD programem a s dálkovou diagnostikou stroje.

Podnikáme ve výrobě zakázkového nábytku. Vyrábíme vestavěné skříně, kuchyně, kancelářský nábytek a ostatní nábytek na míru dle požadavků našich zákazníků. Každá zakázka je specifická a neopakuje se. Nová velkoplošná pila je napojená na CAD/CAM software, ve kterém jsou jednotlivé projekty navrženy. Pila velmi zpřesnila a urychlila výrobu. Díky automatickým strojním procesům se výrazně eliminovaly lidské chyby, což se zároveň projevuje úsporou materiálů a menší zbytkovostí. Ve srovnání se starou formátovací pilou je neopomenutelným přínosem i mnohem menší fyzická náročnost, a to hlavně díky vzduchovému stolu, kterým je velkoplošná pila vybavena. Celkově jsme s novým strojem velmi spokojeni, pomohl modernizovat výrobu a plnit očekávání našich zákazníků.